"Człowiek jest wytworem swoich myśli.

Co myśli, tym się staje"

 

Ghandi

Witamy na stronie Fundacji Terapii i Rozwoju "Myślimy" 

Nasza organizacja ma przede wszystkim służyć ludziom, którzy z różnych przyczyn wymagają działań socjoterapeutycznych lub leczenia psychoterapeutycznego .

Chcemy wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w ich samorozwoju, w lepszym wykorzystywaniu własnego potencjału, w dostrzeganiu dobra w innych ludziach oraz w dobrowolnym dzieleniu się z innymi własnymi zasobami.

Jakie są cele naszej fundacji?

 • Działalność psychoterapeutyczna, socjoterapeutyczna, terapeutyczna, arteterapeutyczna na  rzecz poprawienia jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Tworzenie, realizacja i upowszechnianie programów mających na celu pomoc rodzinom.
 • Wspieranie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych
   i  socjoterapeutycznych.
 • Upowszechnianie idei wolontariatu.
 • Działalność na rzecz ochrony praw dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działalność artystyczna i kulturalna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Działalność na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zwiększanie wiedzy i umiejętności psychospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Działalność na rzecz edukacji, oświaty, wychowania i rozwoju nauki.
 • Wspieranie i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Działalność mająca na celu zwiększanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 • Poszerzanie horyzontów, wzbudzanie ciekawości świata, zwiększanie doświadczeń międzykulturowych, międzyregionalnych. 

prowadzimy także: gabinet psychoterapeutyczny w gdyni

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016