Czym jest psychodrama w psychoterapii?

 

      Psychodrama to technika terapeutyczna, ale też metoda służąca rozwojowi. Ma ona na celu redukcję napięcia, którą osiąga się dzięki działaniu.

      Uczestnik nie opowiada o swoich uczuciach, ale przeżywa dane emocje tu i teraz. Próbuje także zrozumieć swoje zachowanie, motywy, role czy postawy. Terapeuta zaś wykorzystuje zasoby pacjenta i stara się, żeby wyszedł on poza swoje schematy i wewnętrzny potencjał, żeby otworzył się na to co nowe i nieznane. 

      W psychodramie niezwykle ważna jest rola grupy. To ona motywuje, proponuje rozwiązania, pomaga swoją obecnością i zaangażowaniem. Tomaczak i Stankiewicz podkreślają, że psychodrama jest zarówno metodą leczniczą jak i rozwijającą potencjał pacjenta. Największe efekty dzięki tej metodzie osiągają osoby       z przeciętnym ilorazem inteligencji, dobrze rozwiniętymi umiejętnościami werbalizacji i z umiejętnością przystosowywania się. Pacjent uczy się bardziej akceptowalnych zachowań, dzięki metodom poznawczo-behawioralnym takim jak np. modelowanie, ekspozycja, powtarzania, generalizacja itd.

      Psychodrama wymaga od pacjentów otwarcia, elastyczności oraz odwagi do eksperymentowania. Pojedyncza sesja składa się z kilku etapów. Są nimi np. rozgrzewka, przygotowanie odpowiedniej problematyki, właściwa psychodrama i omówienie. Elementami ułatwiającymi tę metodę są rekwizyty, odpowiednia przestrzeń i oświetlenie. 

    W publikacji pt. "Psychodrama w psychoterapii. Ujęcie behawioralno-poznawczo-społeczne" Katarzyna Tomczak i Sylwia Stankiewicz próbują przedstawić podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne dotyczące zagadnienia psychoterapii. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

 

 

 

gallery/psychodrama w psychoterapii, gwo