NASZA OFERTA PSYCHOTERAPEUTYCZNA SKIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CIeRPIĄ M.IN. Z POWODU:

 

 • NERWIC

 • ZABURZEŃ NASTROJU (NP. DEPRESJI)

 • ZABURZEŃ LĘKOWYCH

 • ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

 • ZABURZEŃ SNU

 • OBJAWÓW PSYCHOSOMATYCZNYCH

 • ZABURZEŃ ŻYCIA SEKSUALNEGO 

 • TRUDNOŚCI W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH

 • BRAKU ZADOWOLENIA Z ŻYCIA, BRAKU POCZUCIA SZCZĘŚCIA

 • NISKIEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • KRYZYSÓW ŻYCIOWYCH 

 

Jakie są cele psychoterapii?

 

 • Uwolnienie od objawów lub ich osłabienie

 • Uruchomienie zablokowanych form aktywności

 • Umożliwienie bardziej adekwatnej, a mniej destrukcyjnej adaptacji do różnych życiowych sytuacji

 • Umożliwienie realizacji zadań rozwojowych

 

Co powinnam/powinienem wiedzieć o terapii psychodynamicznej?

 

 1. Pierwsze spotkania to konsultacje, w trakcie których terapeuta stara się uzyskać ważne informacje na temat ogólnej sytuacji życiowej pacjenta. W następnej kolejności zapada decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do dalszej terapii.
 2. W terapii niezwykle ważny jest setting, czyli kontrakt terapeutyczny. Dotyczy on czasu trwania pojedynczej sesji terapeutycznej, terminarza spotkań, podstawowych zasad i kosztów. Kontrakt zawierany jest po wstępnych ustaleniach diagnostycznych.
 3. Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej nie jest sztywna, zmienia się wraz z sytuacją pacjenta i jego osobowością.
 4. Trudno jest określić jej czas trwania terapii psychodynamicznej, zależy to od pacjenta, jego trudności i stosowanych mechanizmów obronnych. Trzeba pamiętać, że jest to leczenie, które wymaga czasu, dotyczy bowiem zmiany struktur osobowości, wewnętrznych schematów i niekorzystnych wzorców zachowań.
 5. W trakcie sesji pracujemy na zewnętrznym problemie, jednakże robimy to głównie po to, by dotrzeć do nieświadomych przyczyn i pogłębić rozumienie własnej sytuacji życiowej. Najważniejsze jest to, by mówić o wszystkim, co nam przyjdzie do głowy. Dzięki temu wniesiemy do dialogu terapeutycznego nieświadomy materiał, który może cennym polem do analizy i interpretacji.
 6. Psychoterapeutę obowiązuje zasada tajemnicy zawodowej. Może ona zostać uchylona na prośbę pacjenta lub po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta, wówczas gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia jego życia lub życia czy zdrowia innych osób.

 7. Psychoterapeuta zobowiązany jest do uczestniczenia w superwizji swojej pracy. Omawiając dany przypadek, dba o to, aby informacje były przekazywane anonimowo.
 8. Zadaniem psychoterapeuty psychodynamicznego nie jest dawanie zadań do wykonania. Terapeuta podczas sesji słucha i obserwuje. Analizując stan pacjenta, decyduje o tym, w którym momencie zareagować odpowiednim komentarzem, pomagającym pacjentowi lepiej zrozumieć samego siebie.
 9. Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut. Pierwsza konsultacja bezpłatna. Koszt sesji terapeutycznej: 70 - 80 zł.

 

 

 

Jeżeli chcesz zapisać się na indywidualną konsultację psychoterapeutyczną, zapraszamy do kontaktu:

 

Czym jest psychoterapia?

 

"Psychoterapią możemy zatem nazwać proces leczenia pacjenta wykorzystujący środki psychologiczne (przede wszystkim relację terapeutyczną) prowadzący do zmian w zakresie pewnych cech osobowości pacjenta (...) Psychoterapia jako metoda leczenia jest dostosowana do potrzeb konkretnego pacjenta, z czym wiąże się wyraźna konieczność określenia poziomu zaburzenia funkcjonowania danej osoby w obszarze intrapsychicznym, interpersonalnym i socjologicznym."

 

Gabinet psychoterapii (Gdynia), nr telefonu:

 

(+48) 577 747 090