Jakie obszary mogą zainteresować socjoterapeutę?

 

  • poczucie własnej wartości
  • sposób funkcjonowania w grupie, w społeczeństwie
  • sposób rozwiązywania konfliktów
  • role społeczne
  • emocjonalność, napięcie
  • negatywne doświadczenia życiowe

 

 

 

 

gallery/37742_428461399120_1221811_n

Czym jest socjoterapia?

 

To forma pomocy psychologicznej, głównie dla dzieci i młodzieży, która zmierza do poprawy funkcjonowania danej osoby poprzez procesy grupowe. Jej cele mogą być rozwojowe, ale i psychoedukacyjne.